Γιατί έχει σημασία η ποιότητα στη βίδα & πως μπορούμε να την καταλάβουμε

Από ath.galanis - Τρί, 09/11/2021 - 12:05
Η ποιότητα στις βίδες

Όταν χρησιμοποιούμε βίδες κακής ποιότητας, υπάρχει κίνδυνος τα διάφορα μέρη να μην μπορούν να εφαρμόσουν μεταξύ τους ή να σπάσουν κατά την συναρμολόγηση.

Ωστόσο, οι σοβαρότερες συνέπειες εμφανίζονται όταν όλα φαίνονται αρχικά να είναι εντάξει κατά τη συναρμολόγηση, αλλά η κακή ποιότητα της βίδας προκαλεί σφάλματα σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην διάβρωση, χαλάρωση ή αστοχία της βίδας λόγω φθοράς του μετάλλου.

Οι βίδες πρέπει να:

  • εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφαλείας
  • έχουν το σωστό σχήμα για την ακριβέστερη δυνατή εφαρμογή τους, ειδικά όταν χρησιμοπουύνται αυτόματα εργαλεία
  • διαθέτουν επιστρώσεις που προστατεύουν από τη διάβρωση
  • βελτιστοποιούν το κόστος κύκλου ζωής του προϊόντος ή της κατασκευής μας

Πως ελέγχουμε την ποιότητα της βίδας

Στην Ευρώπη, τα δομικά υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση CE, η οποία συνεπάγεται τη συμμόρφωσή τους με τα βασικά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και ελέγχου.

Στο G-market.gr προμηθευόμαστε βίδες από πιστοποιημένο συνεργάτη, με ISO 9001:2015.

Ελεγχος παρτίδας

Οι αριθμοί παρτίδας επιτρέπουν την καταγραφή και ταυτοποίηση των προϊόντων και αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος του συστήματος της συνολικής διαχείρησης της ποιότητας. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα αν χρειαστεί ακόμη και να ελέξουμε την παρτίδα κατασκευής της βίδας και να εντοπίσουμε τη βασική αιτία πιθανού προβλήματος.

Δείτε όλες τις βίδες που διαθέτουμε

Γράψε νέο σχόλιο

Απλό κείμενο

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Οι γραμμές και οι παράγραφοι κλείνουν αυτόματα.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετατρέπονται αυτόματα σε συνδέσεις.