Βάση γνώσης

Καθημερινά ασχολούμαστε με τα προϊόντα μας, διαβάζουμε χαρακτηριστικά, παρατηρούμε λεπτομέρειες και δοκιμάζουμε αρκετά από αυτά, καθημερινά επίσης συνομιλούμε με τους πελάτες μας, καταγράφουμε τις απορίες τους και ζητάμε την γνώμη τους. Μέσα από αυτή την διαδικασία έχει πλέον δημιουργηθεί μία τεράστια βάση πληροφοριών και γνώσης την οποία θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Για να το καταφέρουμε αυτό, δημιουργήσαμε την Βάση γνώσης, μέσα από τις θεματικές της ενότητες θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε σταδιακά ότι έχουμε αποκομίσει μέχρι σήμερα.

Θεματικές ενότητες

Περί λιπαντικών
Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των λιπαντικών, τις εγκρίσεις κατασκευαστών αυτοκινήτων και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν.

Ανταλλακτικά & εργαλεία
Διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία και τα ανταλλακτικά.

Μέσα Ατομικής Προστασίας
Πληροφορίες για τον εξοπλισμό προστασίας (υποδήματα, ρουχισμός, αξεσουάρ), αναφορές και επεξηγήσεις των κανονισμών ασφαλείας.