Αλυσίδες αλυσοπρίονων

Πίνακας κωδικών ανά τύπο και κατασκευαστή αλυσίδας.
Βήμα Πάχος οδηγού Carlton Oregon Stihl Windsor
1/4" .050" (1,3mm) E1MC-BL 25AP 13RM 50K
           
.325" .050" (1,3mm) K1C, K1C-BL, K1L, K1NK-BL 20BPX, 20LPX, 95VPX, M95VPX 23RS, 23RM2 50J, 50JG, 50JL, 50JSG
.058" (1,5mm) K2C, K2C-BL, K2L 21BPX, 21LPX 25RS, 25RM2 58J, 58JG, 58JL
.063" (1,6mm) K3C, K3C-BL, K3L 22BPX, 22LPX 26RS, 26RM2 63J, 63JG, 63JL
           
3/8" LP
(mini)
.043" (1,1mm) N4C, N4C-BL 90SG 61PMMC3, 61PMN 43RG
.050" (1,3mm) N1C, N1C-BL 91P, 91PX, 91VXL, M91VX 63PM, 63PMCE 50R, 50RG
           
3/8" .050" (1,3mm) A1EP, A1EP-GL, A1LM 72DPX, 72LGX, 72LPX 33RM, 33RM2, 33RS 50A, 50AG, 50APL
.058" (1,5mm) A2EP, A2EP-GL, A2LM 73DPX, 73LGX, 73LPX 35RM, 35RM2, 35RS 58A, 58AG, 58APL
.063" (1,6mm) A3EP, A3EP-GL, A3LM 75DPX, 75LGX, 75LPX 36RM, 36RM2, 36RS 63A, 63AG, 63APL
           
.404" .058" (1,5mm) B2EP, B2LM 26X, 58L 45RM, 45RS 58B
.063" (1,6mm) B3EP, B3LM, B3M 16H, 27R, 27X, 59L 46RMH, 46RS 63B, 63BL, 63BR
.080" (2,0mm) B8HC 18HX 40RMHS 8HC
           
3/4" .122" (3,1mm) G7SP 11BC - 3HC