Ποιότητα προϊόντων

Γιατί έχει σημασία η ποιότητα στη βίδα & πως μπορούμε να την καταλάβουμε

Από ath.galanis - Τρί, 09/11/2021 - 12:05
Όταν χρησιμοποιούμε βίδες κακής ποιότητας, υπάρχει κίνδυνος τα διάφορα μέρη να μην μπορούν να εφαρμόσουν ματαξύ τους ή να σπάσουν κατά την συναρμολόγηση. Ωστόσο, οι σοβαρότερες συνέπειες εμφανίζονται όταν...